KATEGORIE

  Tituly v e-shopu je možné vyhledávat několika způsoby:                                                                                                                                   

  - Zadáním názvu hudebního alba (či titulu mluveného slova) nebo filmu (seriálu) do horní vyhledávací řádky na titulní stránce.                                                                                                                                                                                                                                                                      - Rozkliknutím abecedního seznamu interpretů ve spodní vyhledávací řádce na titulní stránce.

  - Kliknutím na příslušný nosič se zobrazí abecední seznam všech titulů zvoleného nosiče, dalším kliknutím na určitý hudební styl se                   odfiltrují v rámci tohoto nosiče pouze tituly zvoleného hudebního stylu.                

  - U každého nosiče si kromě vybrání požadovaného žánru můžete určit i datum, od kterého chcete zobrazit nově přidané tituly.   

  - V případě zvukově-obrazových nosičů (DVD, Bluray) lze filtrovat mezi abecední nabídkou hudebních a filmových (seriálových) titulů.

  - Na liště na úvodní stránce je možné si odfiltrovat všechny nově zařazené tituly za čtyři různá časová období a to bez rozdílu nosičů i               žánrů.                    

 

  - Pod pojem INTERPRET ve spodní vyhledávací řádce na titulní straně spadají i nosiče následujících sekcí: DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ, FILM,        FILMOVÁ HUDBA (SOUNDTRACK), POHÁDKA, RŮZNÍ INTERPRETI a SERIÁL.